over

CURRICULUM VITAE

Relevante studies en opleidingen

Hoger Instituut Gezinswetenschappen – Professionele Bachelor in de Gezinswetenschappen

 • Een driejarige opleiding in het volwassenonderwijs
 • www.hig.be

 

Psychotherapeut in de Interactionele Vormgeving(Educatieve Academie)

 • Interactionele vormgeving is een integratieve therapie die de cliënt en zijn proces, zijn beleving  centraal stelt, niet de therapiemethodiek op zich. Wat heb jij nodig? Welk doel heb jij? Welke weg wil jij dat we gaan? Welke werkvormingen passen bij jou?  Deze therapiestroming heeft mijn ethische grondhouding als therapeut gevormd en blijft mijn leidraad. Ik ben lid van de beroepsvereniging.
 • www.educatieve-academie.be
 • www.vvtiv.be

 

Bijscholingen Contextuele therapie (Bij Frank van Mierloo, docent van Leren over leven)

 • Deze therapie gaat niet enkel kijken naar de “context” zoals het woord laat vermoeden, maar vooral naar familiebanden, naar balansen van geven en nemen in relaties tussen betekenisvolle relaties.
 • Waarom blijf je van je ouder/kind/zus… houden, ondanks de moeilijkheden? Waarom is het zo moeilijk een andere weg in te slaan dan je ouders? Beinvloed mijn gezin van oorsprong me nog steeds, ondanks……? Op zo’n vragen zoeken we antwoorden.

 

Bijscholingen Creatieve therapie

 • Soms schieten we woorden te kort, soms hebben we taal zonder tong nodig.. Intuïtief tekenen en schilderen, collages maken, werken met prenten of kunst, werken met beelden en metaforen … kunnen dan voor een doorbraak zorgen of het proces ondersteunen. Via deze weg krijg je contact met lagen die anders niet of moeilijker te bereiken zijn.

 

Bijscholingen Therapie voor kinderen en jongeren

 • Ook in het werken met gezinnen komen deze methodieken/oefeningen van pas, maar kunnen vaak ook gebruikt worden voor mensen met minder vaardigheden, eventueel mits enkele aanpassingen.

 

Bijscholingen Oplossingsgericht werken

 • Deze therapiestroming gaat niet naar diepere lagen maar werkt op korte trajecten, concreet, kracht- en doelgericht. Het leunt aan bij cognitieve gedragstherapie en heeft een aantal concrete methodieken die eenvoudig toegepast kunnen worden. In deze stroming stellen we de vraag: wat werkt er? Dus dat gaan we doen…

 

Bijscholing Aanleren van sociale vaardigheden, methode Goldstein en Netwerken (Lus vzw)

 • Eenzaamheid kan doorbroken worden…
 • www.goldstein.nl
 • www.lusvzw (voormalig Planvzw)

 

Bijscholing Intercultureel werken door Ann Huybrechts

 • Leren kijken door de ervaringswereld van de ander geldt vooral bij intercultureel werken!

 

Bijscholing Intervisie begeleiden

 • Bij intervisie komt het er op neer dat men vanuit een gelijkwaardige positie met de collega op zoek gaat naar nieuwe inzichten zodat zij vanuit haar eigen manier van werken, expertise en hulpverleningsrelatie met de cliënt verder kan werken.
 • Teams en intervisiegroepen werken beter wanneer er een procesbegeleider is en er enkele methodieken zijn waar ze op kunnen terugvallen.

 

Bijscholingen in diverse thema’s en werkvormen (Intrafamiliaal geweld, agressie, methodisch werken  met biografische elementen, werken met autisme ….)

Werkervaring

Verleden:

 • Individuele begeleidster mannenopvang De Linde
 • Gezinsbegeleidster en therapeute in gezinsopvang De Stobbe
 • Coördinatie residentiële opvang voor vrouwen en kinderen CAW De Terp + groepstherapeut
 • Gastdocent PCVO , Assistent in de psychologie
 • Gastdocent Instituut voor Gezinswetenschappen

Heden :

 •  Dader In-Zicht, projectmedewerker in de Gerechtelijke Opgelegde Hulpverlening (www.caw.be/daderzicht). (Psychotherapie als probatiemaatregel)

Zelfstandige praktijk 'HET KADER'

 • Psychotherapie, vorming, supervisie, coaching, morele consultatie
 • Gastdocent bij Educatieve Academie, Vormingplus, e.a.
 • Supervisor bij Tejo Antwerpen: supervisie jongerentherapeuten, inhoudelijke uitbouw, vormingen.. www.tejo.be
 • Supervisor erkent door de Educatieve Academie en VVTIV