aanbod

PRAKTIJKGERICHTE VORMING

U stelt een vraag, u kiest een thema. Aan de hand van enkele eenvoudige maar diepgaande theoretische denkkaders wordt het thema onder de loep genomen en besproken, dadelijk gelinkt met het dagelijks leven/werk . Na de vorming kan je meteen in de praktijk aan de slag! De eigen beleving kan zeker ook aan bod komen, binnen de contouren van een organisatie en de grenzen die mensen zelf aangeven.

Alle organisaties die uit mijn ervaring en know how willen putten zijn welkom.

•Therapeuten en andere (medische) hulpverleners die zich in een thema willen verdiepen?

•Bedrijven en organisaties die meer willen inzetten op waarderend en communicatief werken?

•Onthaalmedewerkers, gezinshelpers, die gesprekstechnieken nodig hebben ?

•Scholen en die op zoek zijn naar technieken voor agressievermindering?

•Organisaties op zoek naar een missie en visie?

•Damesgroepen op zoek naar een leerrijke avond?

Een vraag is altijd op z’n plaats. Over de inhoud wordt onderhandeld zodat de vorming op maat kan worden gemaakt. In “aanbod” kan u enkele suggesties vinden. Kijk verder in mijn cv voor mijn ervaring en het vormingsaanbod hieruit gegroeid.

Ook kinesisten, logopedisten, managers, onthaalmedewerkers die zich willen wat meer gesprekstechnieken willen eigen maken zijn welkom.

Wil je samen met een paar vrienden of collega’s ’s horen rond een bepaald thema? Wil je een workshop organiseren ? Een leuke alternatieve manier om elkaar beter te leren kennen, elkaar te ondersteunen en toch… fun!

I teach them the right principles

Then they govern themselves

J. Smith

SUPERVISIE

Iedereen is welkom. Supervisie kan voor studenten I.V., voor therapeuten van allerlei strekkingen, (maatschappelijke) hulpverleners allerhande. Supervisie biedt vele mogelijkheden; aanleren en oefenen van methodieken, casusbespreking, casustrajecten…. Supervisie houdt per definitief een relflexie-aspect in ; bewust van je eigen innerlijke dialoog, emotie, gewaarwording, beïnvloeding van de cliënt op jezelf en andere aspecten, geeft je ingang tot je cliënt en tot de behandeling/therapie/hulpverlening.

Voor therapeuten en hulpverleners is het zeker noodzakelijke zelfzorg en preventie voor burn out, secundaire traumatisering en andere “beroepsrisico’s”.

De Sleutel tot de ander ben je zelf.

Marleen Van Laere

COACHING- EN GROEIGROEPEN VOOR HULPVERLENERS EN TEAMS

In deze groepen gaan we naar de praktijk en dagelijks leven van het hier en nu, met het oog op een doel in de toekomst. De bron van het werkwoord ‘to coach’ is het vervoeren van een gewaardeerd of waardevol persoon van waar hij was naar waar hij wil zijn. Coaching is iemand (terug) in verbinding stellen met zijn eigen nucleus, omdat daar zijn innerlijke vermogen zit om te sturen en te creëren. Dat impliceert dat je in de bestuurdersstoel gaat zitten en je vertrouwen krijgt in je rijvaardigheden. Coaching gaat in wezen over je identiteit en jezelf in de wereld durven zetten. Daar gaan we rustig aan werken, met gepaste methodieken, stap voor stap. Stevig verankerd in de grond kan je “groeien”, m.a.w. worden wat je in de kiem al bent. Maar in de 17de eeuw kon het woord “groeien” eveneens “ plezier hebben en zich verheugen” betekenen. De sfeer in de groeiroepen is steeds opperbest, door je groeiproces te delen krijg je synergie.

“Zet jezelf in de wereld!”

Bruno Vandenbosch, E.A.

MORELE CONSULTATIE

Elke persoonlijke vraag die je stelt is in wezen existentieel en gaat over bestaansrecht, identiteit, verbondenheid vs autonomie, je-zelf in de wereld zetten, eigen verwezenlijking, alleen of samen zijn enz. Ieder van ons is daar mee bezig; dat maakt ons mens. Op bepaalde momenten in ons leven komen die vragen nog meer dan anders op de voorgrond. Bij geboorte en sterven, bij verlies van een job, in bepaalde leeftijdsfases, bij vragen over leven en dood. Dan is het goed dat je iemand onpartijdig en buiten je eigen kring hebt, die je begeleidt in het zoeken naar jouw eigen antwoorden.

In samenwerking met Uitvaarten André Sprockeels in Zandhoven, stellen we een afscheidsdienst samen zodat je je geliefden op een waardige en passende manier uitgeleide kan doen.

Cogito ergo sum – ik denk dus Ik besta

R. Descartes

PSYCHOTHERAPIE

Individuele therapie wordt momenteel niet aangeboden.