Home

MISSIE

Mensen in de regisseursstoel van hun eigen leven zetten

VISIE

De rode draad door al mijn activiteiten is het geloof dat de mens recht heeft op en nood heeft aan zijn eigen ont-wikkeling en ont-plooiïng. Hij wil hierbij zichzelf in zijn context kunnen verwezenlijken. Door te streven naar existentiële zelfverwezenlijking wordt aan de andere behoeften voldaan.

Dat bereiken we door onszelf bestaansrecht te geven in alle aspecten, door te zoeken naar inzicht in onszelf en onze context en door gericht te handelen.

Zo worden we verbonden met onszelf en dat wat ons overstijgt. Zo kunnen we onszelf constructief in onze omringende wereld manifesteren.

Voor mij is hulpverlening en therapie een vak. Een vak vanuit en met het hart weliswaar, maar het cognitieve aspect, de “kunde” mag niet vergeten worden.

Therapie, vorming, supervisie … geeft plaats aan “wat is”, geeft inzicht, maar is vooral praktijkgericht. Uiteindelijk zoeken we allemaal naar tools waar we mee aan de slag kunnen zodat er verandering en groei kan komen.

 

HET KADER

Iedereen kijkt vanuit een bepaald “Kader”, een referentie- en betekeniskader. Dat is geformeerd en gegroeid vanuit opvoeding, cultuur, omstandigheden, … Hierin zitten o.a. waarden, verwachtingen, regels die men zich oplegt. Vanuit dat kader interpreteert men de omgeving en zichzelf, men geeft er betekenis aan. Er komen emoties bij kijken en uiteindelijk is een bepaald gedrag het gevolg. Maar je BENT je gedrag niet…. Jij kan “groeien” en gedrag kan veranderen.

Ik heb mijn praktijk “Het Kader” genoemd omdat we samen gaan kijken naar jouw kader, met bijkomende beperkingen én mogelijkheden. We gaan her-kaderen; andere betekenissen en interpretaties zoeken, constructieve manieren om naar de gebeurtenissen te kijken. Natuurlijk mogen verlies, emoties er wel zijn. Zeker, alle aspecten van jouw situatie en persoon moeten bestaansrecht krijgen. Toch, iedereen heeft in zich een nucleus, een kern van creatief oplossing- en scheppingsvermogen om met en in zichzelf en met en in je context dingen aan te passen, te creëren, te veranderen zodat hij zin kan geven aan alle aspecten van zijn bestaan en zijn identiteit.

Ondanks alle “beproevingen” die mensen soms meemaken, dat (terug) te activeren – dàt is hulpverlening.